copyright © 2009  |  Kennmarks Elfix

Välkommen till Kennmarks Elfix!

Behöver du en erfaren elektriker för arbeten i hemmet eller på företaget? Vänd dig då till Kennmarks Elfix, Michael Kennmark. Jag har stor erfarenhet av såväl elinstallationer som servicearbeten – i bostäder, kontor och industrier.

Som utbildad elektriker med femton års erfarenhet  i yrket kan jag garantera mina kunder säkra och väl utförda elarbeten och installationer. Jag åtar mig både större och mindre uppdrag i Vimmerby kommun.

Kontakta mig gärna för mer information!

Hem  |  Om företaget  |  Tjänster  |  Produkter  |  Referensobjekt   |   Kontakt

Nyheter
 

Kontakt

Telefon: 070-565 87 25
E-post: info@kennmarkselfix.com

Nytt textblock